27/05/2020
Home / / Đại hội Hội KTS Hà Nội và những kỷ lục mới lập

Đại hội Hội KTS Hà Nội và những kỷ lục mới lập

Đại hội Hội KTS Hà Nội lần thứ 5 ( nhiệm kỳ 2010 -2015) diễn ra 2 ngày (28, 29/12/2010 ) vừa mới được tổ chức thành công tại trụ sở Hội Liên hiệp VNNT -19 Hàng Buồm. Đây là Đại hội của Hội chuyên ngành tiến tới Đại hội Hội liên hiệp VHNT Hà nội lần thứ XI, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2011. Trong 9 hội chuyên ngành, hiện đã có 7 Hội tổ chức Đại hội.

Công văn của Hội LHVHNT hướng dẫn tổ chức các Đại hội cho biết Hội Sân khấu và Hội nhà văn có một vài sai sót bầu BCH. Còn theo dư luận chung thì cũng cho thấy Hội KTS Hà Nội về cơ bản có nhiều điểm mới. Đó là so với các Đại hội tổ chức tại 19 Hàng Buồm, thì Hội KTS HN có số lượng đại biểu tham dự đông đảo – đây có thể gọi là kỷ lục thứ nhất.

 

Trang 1 Danh sách các ứng cử vào BCH khóa V (2011-2015 ), phần tô đậm do BCH khóa IV giới thiệu

Một kỷ lục thứ 2 đáng tự hào là Hội KTS diễn ra vui vẻ , thân thiện – thể hiệu phần nào phong cách hào hoa của các KTS Hà Nội, không ồn ào so với các Hội bạn.

Trong công tác tổ chức bầu cử, KTS Lê Vũ Phàm là người rất có uy tín, trải qua 5 kỳ Đại hội, vị trưởng ban bầu cử này làm việc rất cẩn trọng, nguyên tắc và chưa hề có sơ xuất gì – một vấn đề khá nhậy cảm trong tổ chức các Đại hội. Đây cũng là kỷ lục thứ 3 ghi nhận.

Trong danh sách đề cử BCH do cơ sở đề cử có 26 ứng cử và BCH khóa IV giới thiệu có 15 vị (chỗ tô đậm là nguyên văn danh sách phát tại Đại hội – có bản đính kèm). Đại hội đã bầu ra 14 vị /15 vị (93,3%) trong danh sách BCH giới thiệu – như vậy tỷ lệ được bầu/ danh sách BCH giới thiệu rất cao – đạt kỷ lục thứ 4.

Trang 2: Trong tổng số 15 vị do BCH khóa IV giới thiệu ( tô đậm mầu), chỉ có KTS Triệu Quốc Trung không đạt đủ phiếu bầu theo quy định. (Nguồn: tài liệu phát cho đại biểu tham dự Đại hội).

Kỷ lục thứ 5 là toàn bộ lãnh đạo của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội đều được Đại hội bầu vào BCH: Giám đốc +2 phó GĐ + trưởng phòng tổng hợp = 5 vị.

Kỷ lục thứ 6 là tính thống nhất ý kiến rất cao, vì lãnh đạo 5 đơn vị tư vấn Quy hoạch –kiến trúc hoạt động trên địa bàn HN, quan hệ trực tiếp đến quản lý NN chuyên ngành là Sở QHKT. Đơn vị thực hiện đồ án và phê duyệt làm việc cùng trong BCH sẽ đảm bảo sự đồng thuận cao trong các vấn đề liên quan đến QH – KT, phát triển đô thị HN trong 5 năm tới.

Kỷ lục thứ 7 là BCH đã bầu ra Đoàn chủ tịch có nhiều vị rất có kinh nghiệm lãnh đạo Hội KTS Hà Nội, trải qua 4 khóa, 20 năm (1995-2015).

Hy vọng với những kỷ lục mới lập ngay tại Đại hội, trong thời gian tới Hội KTS Hà Nội sẽ làm được nhiều việc hữu ích, xứng đáng với sự tin cậy và quý trọng của xã hội đến giới kiến trúc sư Thủ đô.

KTS Trần Huy Ánh